dr hab. Hubert Witczak
Doradztwo Gospodarcze, Systemy Zarządzania, Zarządzanie Strategiczne.
      


 
 Witam na mojej stronie internetowej.

Są cztery kluczowe powody istnienia Strony. Stosownie do nich skonstruowane jest menu i podstrony.

1. Aktywność naukowo – dydaktyczna

Menu ujmuje prezentację dorobku i potencjału naukowo – dydaktycznego. Zawiera charakterystykę istotnych obszarów zainteresowań naukowych, wykaz ważniejszych publikacji, wybrane teksty (za zgodą Wydawcy), oraz aktualne zaangażowanie dydaktyczne.

Jestem otwarty na wymianę doświadczeń i potencjalną współpracę.

2. Konsulting

Przedstawia moje doświadczenia i umiejętności, rozwijane zwłaszcza po 1989 roku. Tworzą one obraz praktycznego potencjału doradczego na poziomie prowadzenia biznesu, i ugrupowań różnych biznesów, jako całości korporacyjnych. W mniejszym stopniu jestem zogniskowany, z wyjątkiem zarządzania kapitałem ludzkim, na operacyjne zarządzanie poszczególnymi funkcjami przedsiębiorstw.

Nie wykluczam podejmowania i rozwiązywania nowych, interesujących problemów biznesowych.

3. Systemy zarządzania

System zarządzania jest koniecznym składnikiem każdej działalności. Wraz z podsystemem wykonawczym współdecyduje o sprawności (skuteczności, korzystności i ekonomiczności, oraz innych walorów) biznesu, oraz aktywności non profit. Żeby kształtować taki system (tworzyć, eksploatować, wykorzystywać i zmieniać) trzeba go najpierw dobrze rozpoznać. Wiedza o genezie, naturze, mechanizmach, strukturze, itp., systemu zarządzania jest, na gruncie teorii i praktyki, dalece niewystarczająca.

To menu ma być platformą wiedzy poznawczej o systemie zarządzania systemami działającymi, zwłaszcza przedsiębiorstw. Celem jest lepsze poznanie tego sytemu i zasad jego kształtowania. Będę się starał ciągle je rozwijać.

4. Sedno

Nasz stosunek do rzeczywistości jest pochodną uwikłania czynników osobistych i rozwoju otoczenia. To menu pokazuje moje sądy na temat zagadnień, które uważam za istotne. Skoncentruję się przede wszystkim na otoczeniu i kwestiach mających ponadjednostkowe znaczenie w naszym kraju.

 


Hubert Witczak


Wszelkie prawa zastrzeżone © Hubert Witczak 2006